A A A
est|rus

2016 projektid


2016 .  aastal  toetab Hasartmängumaksu nõukogu Eesti Pimemassööride Ühingu projekti "Erialase ümberõppe ja toetatud töökeskuse teenus nägemispuudega inimestele“ summas  30 000 eurot.
Projekti periood:01.01.-31.12.2016
Projekti eesmärgiks on tagada nägemispuudega inimestele nende erivajadustele kohandatud massaaži eriala omandamise võimalused ja toetada juba töötavaid nägemispuudega massööre erialases arengus ning avatud tööturul püsimisel. Samuti arendada edasi pimemassööride toetatud töötamise teenust.

Projekti sihtgrupiks on massööri eriala omandada soovivad nägemispuudega inimesed ja juba väljaõppe saanud ning töötavad pimemassöörid üle Eesti.

Projekti raames hoitakse käigus EPMÜ Koolitus- ja Massaažikeskus. Toetusest kaetakse Keskuse  juhataja ja 3 administraatori/tegevusjuhendaja  töötasu.

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet toetab 2016 aastal  Eesti Pimemassööride Ühingu Koolitus- ja Massaažikeskuse tegevust summas 6091 eurot.
Periood:01.01.-31.12.2016
Tegevuse eesmärgiks on tagada Tallinnas elavatele nägemispuudega inimestele massaaži eriala  omandamise, kaitstud töökeskuses töötamise ja kutsealase enesetäiendamise  võimalused EPMÜ Koolitus- ja Massaažikeskuses aadressil Tondi 8a Tallinnas.
Projekti sihtgrupiks on Tallinnas elavad nägemispuudega inimesed, kes soovivad omandada massaaži eriala ja juba väljaõppe saanud massöörid, kes kasutavad Ühingu poolt pakutavaid teenuseid oma tööga hõivatuse saavutamiseks.
Toetus võimaldab EPMÜ Koolitus- ja Massaažikeskuse töös hoida ning katab Keskuse ruumidega seonduvaid kulusid.
  • Eesti Pimemassööride Ühing
  • Tondi 8a, 11313 Tallinn
  • E-mail: info(ät)pimemassoorid.ee
  • Telefon: +372 55 75 310